Komunitní bydlení jako trend dnešní doby

Komunitní bydlení je forma bydlení, ve které se lidé sdružují do komunit a společně si zajišťují bydlení. Cílem této formy bydlení je vytváření sociálních vazeb mezi lidmi (v menším počtu okolo 50 lidí), zajištění levného bydlení a podpora ekologického a udržitelného způsobu života.

Jak jsem zmínil, komunitní bydlení může být zaměřené na soběstačnost a udržitelnost. Soběstačnost znamená, že se komunita snaží zajistit si co nejvíce potřebných věcí sama, aniž by byla závislá na vnějších zdrojích. Toto může zahrnovat například pěstování vlastních potravin, využívání obnovitelných zdrojů energie, vlastní vodní zdroje a třídění odpadu.

Také čtete:  Sháníte levné bydlení? Postavte si dům z palet

Soběstačnost je důležitá nejen z ekologického hlediska, ale také z hlediska nezávislosti komunity na vnějších zdrojích. To může být přínosné v případě, že dojde k nějakému výpadku nebo krizi, kdy může být obtížné získat potřebné zdroje zvenčí.

Některé komunitní projekty se snaží být soběstačné v co největší míře, zatímco jiné se spíše soustředí na vytvoření silných sociálních vazeb a podporu ekologického způsobu života.

Formy komunitního bydlení a odkazy

Komunitní bydlení (též ekovesnice) může mít různé podoby, od sdílení velkého domu nebo bytu až po výstavbu celých komunitních sídlišť. V komunitním bydlení se lidé často podílejí na chodu domácnosti a rozhodování o věcech týkajících se společného bydlení.

Také čtete:  Rozdíly mezi nulovými domy – Aktivní vs. Pasivní

V České republice existuje několik projektů komunitního bydlení, například:

Komunitní bydlení Líbeznice: https://www.komunitni-bydleni-libeznice.cz/

Komunitní bydlení Žítková: https://www.komunityzitkova.cz/

Další informace o komunitním bydlení a seznam dalších projektů v České republice naleznete na stránkách Asociace pro komunitní bydlení: https://www.komunitni-bydleni.cz/

Můžete se také připojit na FB skupinu pro alternativní a komunitní bydlení: https://www.facebook.com/groups/485712634807014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *